Vòi rửa chén lạnh Roland

Vòi rửa chén lạnh Roland RL01 sus304

Giá công ty: 800.000 đ
Giá KM: 680.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Roland RL02 sus304

Giá công ty: 700.000 đ
Giá KM: 595.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Roland RL08

Giá công ty: 330.000 đ
Giá KM: 280.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Roland RL05

Giá công ty: 700.000 đ
Giá KM: 595.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Roland RL104

Giá công ty: 1.100.000 đ
Giá KM: 935.000 đ

Vòi rửa chén lạnh Roland RL06

Giá công ty: 800.000 đ
Giá KM: 720.000 đ
Vòi rửa chén lạnh Roland RL01 sus304
   Vòi rửa chén lạnh Roland RL01 sus304
Vòi rửa chén lạnh Roland RL02 sus304
 Vòi rửa chén lạnh Roland RL02 sus304
Vòi rửa chén lạnh Roland RL08
 Vòi rửa chén lạnh Roland RL08
Vòi rửa chén lạnh Roland RL05
 Vòi rửa chén lạnh Roland RL05
Vòi rửa chén lạnh Roland RL104
 Vòi rửa chén lạnh Roland RL104
Vòi rửa chén lạnh Roland RL06
 Vòi rửa chén lạnh Roland RL06
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598