Thương hiệu Sơn Hà

Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S105

Giá công ty: 2.510.000 đ
Giá KM: 2.134.000 đ

Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S80

Giá công ty: 2.090.000 đ
Giá KM: 1.776.000 đ

Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S82

Giá công ty: 2.160.000 đ
Giá KM: 1.836.000 đ

Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S78

Giá công ty: 1.740.000 đ
Giá KM: 1.480.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH2HB945

Giá công ty: 1.060.000 đ
Giá KM: 760.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH1HB795

Giá công ty: 680.000 đ
Giá KM: 485.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà S79

Giá công ty: 620.000 đ
Giá KM: 496.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà S76

Giá công ty: 1.080.000 đ
Giá KM: 860.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H680

Giá công ty: 990.000 đ
Giá KM: 790.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H760

Giá công ty: 940.000 đ
Giá KM: 675.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H860

Giá công ty: 1.140.000 đ
Giá KM: 912.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà S100

Giá công ty: 1.120.000 đ
Giá KM: 896.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H1200

Giá công ty: 1.120.000 đ
Giá KM: 800.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H865

Giá công ty: 1.060.000 đ
Giá KM: 760.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H1000

Giá công ty: 1.190.000 đ
Giá KM: 855.000 đ

Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H890

Giá công ty: 1.100.000 đ
Giá KM: 790.000 đ
Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S105
 Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S105
Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S80
 Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S80
Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S82
 Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S82
Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S78
Chậu rửa chén inox SUS 304 Sơn Hà S78
Chậu rửa chén Sơn Hà SH2HB945
 	Chậu rửa chén Sơn Hà SH2HB945
Chậu rửa chén Sơn Hà SH1HB795
Chậu rửa chén Sơn Hà SH1HB795
Chậu rửa chén Sơn Hà S79
 	Chậu rửa chén Sơn Hà S79
Chậu rửa chén Sơn Hà S76
Chậu rửa chén Sơn Hà S76
Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H680
 	Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H680
Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H760
Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H760
Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H860
 	Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H860
Chậu rửa chén Sơn Hà S100
 	Chậu rửa chén Sơn Hà S100
Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H1200
 	Chậu rửa chén Sơn Hà SH2H1200
Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H865
 	Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H865
Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H1000
 	Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H1000
Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H890
Chậu rửa chén Sơn Hà SH3H890
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598