Thương hiệu SANDRA

Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-01D

Giá công ty: 4.000.000 đ
Giá KM: 2.800.000 đ

Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-01L

Giá công ty: 3.700.000 đ
Giá KM: 2.590.000 đ

Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-02

Giá công ty: 3.750.000 đ
Giá KM: 2.437.000 đ

Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-03

Giá công ty: 5.500.000 đ
Giá KM: 3.575.000 đ

Chậu rửa chén inox Sandra CR-03A

Giá công ty: 8.750.000 đ
Giá KM: 4.812.000 đ

Chậu rửa chén inox Sandra CR-04

Giá công ty: 5.125.000 đ
Giá KM: 3.330.000 đ

Chậu rửa chén inox Sandra CR-06

Giá công ty: 2.625.000 đ
Giá KM: 1.830.000 đ

Chậu rửa chén inox Sandra 7843

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá KM: 840.000 đ

Chậu rửa chén inox Sandra CR-10

Giá công ty: 2.375.000 đ
Giá KM: 1.662.000 đ

Vòi Lavabo NL SANDRA SD-220S

Giá công ty: 875.000 đ
Giá KM: 610.000 đ

Vòi Lavabo NLSANDRA SD-203

Giá công ty: 900.000 đ
Giá KM: 630.000 đ

Vòi Lavabo NL SANDRA SD-212

Giá công ty: 810.000 đ
Giá KM: 567.000 đ

Vòi Lavabo NL SANDRA SD-208

Giá công ty: 925.000 đ
Giá KM: 640.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-223

Giá công ty: 1.050.000 đ
Giá KM: 735.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-217S

Giá công ty: 1.300.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-202

Giá công ty: 1.175.000 đ
Giá KM: 680.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD201

Giá công ty: 1.525.000 đ
Giá KM: 1.050.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-215SB-3

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 1.015.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-215S

Giá công ty: 1.325.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-216S

Giá công ty: 1.025.000 đ
Giá KM: 710.000 đ

Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-216SB

Giá công ty: 1.175.000 đ
Giá KM: 800.000 đ

Sen cây tắm Inox 304 Sandra SD-012S

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá KM: 1.120.000 đ

Sen cây tắm Inox 304 Sandra SD-011S

Giá công ty: 4.375.000 đ
Giá KM: 1.950.000 đ

Sen cây tắm Lạnh Inox 304 Sandra SD-029S

Giá công ty: 7.950.000 đ
Giá KM: 3.500.000 đ

Sen cây tắm Sandra SD-022

Giá công ty: 3.375.000 đ
Giá KM: 1.687.000 đ

Sen cây tắm Sandra SD-021

Giá công ty: 4.000.000 đ
Giá KM: 2.000.000 đ

Sen cây tắm Sandra SD-017

Giá công ty: 5.125.000 đ
Giá KM: 2.450.000 đ

Sen cây tắm Lạnh Sandra SD-023

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá KM: 990.000 đ
Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-01D
Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-01D
Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-01L
Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-01L
Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-02
 Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-02
Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-03
	Chậu rửa chén inox 304 Sandra CR-03
Chậu rửa chén inox Sandra CR-03A
Chậu rửa chén inox Sandra CR-03A
Chậu rửa chén inox Sandra CR-04
Chậu rửa chén inox Sandra CR-04
Chậu rửa chén inox Sandra CR-06
Chậu rửa chén inox Sandra CR-06
Chậu rửa chén inox Sandra 7843
Chậu rửa chén inox Sandra 7843
Chậu rửa chén inox Sandra CR-10
Chậu rửa chén inox Sandra CR-10
Vòi Lavabo NL SANDRA SD-220S
Vòi Lavabo NL SANDRA SD-220S
Vòi Lavabo NLSANDRA SD-203
Vòi Lavabo NLSANDRA SD-203
Vòi Lavabo NL SANDRA SD-212
Vòi Lavabo NL SANDRA SD-212
Vòi Lavabo NL SANDRA SD-208
Vòi Lavabo NL SANDRA SD-208
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-223
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-223
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-217S
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-217S
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-202
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-202
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD201
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD201
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-215SB-3
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-215SB-3
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-215S
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-215S
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-216S
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-216S
Vòi Lavabo nóng lạnh SANDRA SD-216SB
Vòi Lavabo nóng lạnh   SANDRA SD-216SB
Sen cây tắm Inox 304 Sandra SD-012S
Sen cây tắm Inox 304 Sandra SD-012S
Sen cây tắm Inox 304 Sandra SD-011S
Sen cây tắm Inox 304 Sandra SD-011S
Sen cây tắm Lạnh Inox 304 Sandra SD-029S
Sen cây tắm Lạnh Inox 304 Sandra SD-029S
Sen cây tắm Sandra SD-022
Sen cây tắm Sandra SD-022
Sen cây tắm Sandra SD-021
Sen cây tắm Sandra SD-021
Sen cây tắm Sandra SD-017
Sen cây tắm Sandra SD-017
Sen cây tắm Lạnh Sandra SD-023
 Sen cây tắm Lạnh Sandra SD-023
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598