Thương hiệu Prima

Máy hút khói khử mùi Prima SS70-2M

Giá công ty: 3.960.000 đ
Giá KM: 3.168.000 đ

Máy hút khói khử mùi Prima PK70-2M

Giá công ty: 3.410.000 đ
Giá KM: 2.728.000 đ

Máy hút khói khử mùi Prima PK60-2M

Giá công ty: 2.970.000 đ
Giá KM: 2.370.000 đ

Máy hút khói khử mùi Prima P8BR71-2M

Giá công ty: 5.280.000 đ
Giá KM: 4.220.000 đ

Bếp gas âm kết hợp từ Prima PH-1G1E

Giá công ty: 8.635.000 đ
Giá KM: 6.900.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-2GT

Giá công ty: 5.940.000 đ
Giá KM: 4.750.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-2G

Giá công ty: 5.280.000 đ
Giá KM: 4.224.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-2GIT

Giá công ty: 5.280.000 đ
Giá KM: 4.224.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-3G-IT

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá KM: 4.840.000 đ

Bếp gas âm kính Prima PH-3GCB-IT

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá KM: 4.840.000 đ

Bếp gas âm kính Belluno BEL-2G

Giá công ty: 3.850.000 đ
Giá KM: 3.080.000 đ

Bếp điện từ Prima PH-73IC

Giá công ty: 9.043.000 đ
Giá KM: 7.230.000 đ

Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC

Giá công ty: 8.825.000 đ
Giá KM: 7.050.000 đ
Máy hút khói khử mùi Prima SS70-2M
 Máy hút khói khử mùi Prima SS70-2M
Máy hút khói khử mùi Prima PK70-2M
 Máy hút khói khử mùi Prima PK70-2M
Máy hút khói khử mùi Prima PK60-2M
 Máy hút khói khử mùi Prima PK60-2M
Máy hút khói khử mùi Prima P8BR71-2M
Máy hút khói khử mùi Prima P8BR71-2M
Bếp gas âm kết hợp từ Prima PH-1G1E
 Bếp gas âm kết hợp từ  Prima PH-1G1E
Bếp gas âm kính Prima PH-2GT
 Bếp gas âm kính Prima PH-2GT
Bếp gas âm kính Prima PH-2G
 Bếp gas âm kính Prima PH-2G
Bếp gas âm kính Prima PH-2GIT
 Bếp gas âm kính Prima PH-2GIT
Bếp gas âm kính Prima PH-3G-IT
 Bếp gas âm kính Prima PH-3G-IT
Bếp gas âm kính Prima PH-3GCB-IT
 Bếp gas âm kính Prima  PH-3GCB-IT
Bếp gas âm kính Belluno BEL-2G
Bếp gas âm kính Belluno BEL-2G
Bếp điện từ Prima PH-73IC
 Bếp điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598