Thương hiệu Picenza

Chậu rửa chén Picenza PZ7643

Giá công ty: 1.750.000 đ
Giá KM: 1.575.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ7643B

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá KM: 1.710.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ8043

Giá công ty: 1.790.000 đ
Giá KM: 1.611.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ8043B

Giá công ty: 1.900.000 đ
Giá KM: 1.710.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ8343

Giá công ty: 1.750.000 đ
Giá KM: 1.575.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ8344

Giá công ty: 1.700.000 đ
Giá KM: 1.530.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ8346

Giá công ty: 1.750.000 đ
Giá KM: 1.575.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ8348

Giá công ty: 1.915.000 đ
Giá KM: 1.723.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ9145

Giá công ty: 1.750.000 đ
Giá KM: 1.575.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ9245

Giá công ty: 2.015.000 đ
Giá KM: 1.813.000 đ

Chậu rửa chén Picenza PZ9245B

Giá công ty: 2.075.000 đ
Giá KM: 1.867.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB13

Giá công ty: 1.000.000 đ
Giá KM: 880.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB4

Giá công ty: 1.000.000 đ
Giá KM: 880.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB1

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá KM: 1.080.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB5

Giá công ty: 1.330.000 đ
Giá KM: 1.200.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB6

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá KM: 1.080.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB9

Giá công ty: 1.280.000 đ
Giá KM: 1.150.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB10

Giá công ty: 1.300.000 đ
Giá KM: 1.170.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB17

Giá công ty: 1.330.000 đ
Giá KM: 1.200.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB3

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 1.300.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB7

Giá công ty: 1.350.000 đ
Giá KM: 1.200.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB11

Giá công ty: 1.320.000 đ
Giá KM: 1.190.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB12 (SUS 304)

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 1.300.000 đ

Chậu rửa chén Picenza TB18 (SUS 304)

Giá công ty: 1.380.000 đ
Giá KM: 1.240.000 đ
Chậu rửa chén Picenza PZ7643
 	Chậu rửa chén Picenza PZ7643
Chậu rửa chén Picenza PZ7643B
Chậu rửa chén Picenza PZ7643B
Chậu rửa chén Picenza PZ8043
Chậu rửa chén Picenza PZ8043
Chậu rửa chén Picenza PZ8043B
Chậu rửa chén Picenza PZ8043B
Chậu rửa chén Picenza PZ8343
 	Chậu rửa chén Picenza PZ8343
Chậu rửa chén Picenza PZ8344
Chậu rửa chén Picenza PZ8344
Chậu rửa chén Picenza PZ8346
Chậu rửa chén Picenza PZ8346
Chậu rửa chén Picenza PZ8348
 	Chậu rửa chén Picenza PZ8348
Chậu rửa chén Picenza PZ9145
 	Chậu rửa chén Picenza PZ9145
Chậu rửa chén Picenza PZ9245
Chậu rửa chén Picenza PZ9245
Chậu rửa chén Picenza PZ9245B
Chậu rửa chén Picenza PZ9245B
Chậu rửa chén Picenza TB13
 	Chậu rửa chén Picenza TB13
Chậu rửa chén Picenza TB4
Chậu rửa chén Picenza TB4
Chậu rửa chén Picenza TB1
Chậu rửa chén Picenza TB1
Chậu rửa chén Picenza TB5
 	Chậu rửa chén Picenza TB5
Chậu rửa chén Picenza TB6
Chậu rửa chén Picenza TB6
Chậu rửa chén Picenza TB9
Chậu rửa chén Picenza TB9
Chậu rửa chén Picenza TB10
Chậu rửa chén Picenza TB10
Chậu rửa chén Picenza TB17
 	Chậu rửa chén Picenza TB17
Chậu rửa chén Picenza TB3
Chậu rửa chén Picenza TB3
Chậu rửa chén Picenza TB7
 	Chậu rửa chén Picenza TB7
Chậu rửa chén Picenza TB11
Chậu rửa chén Picenza TB11
Chậu rửa chén Picenza TB12 (SUS 304)
Chậu rửa chén Picenza TB12 (SUS 304)
Chậu rửa chén Picenza TB18 (SUS 304)
Chậu rửa chén Picenza TB18 (SUS 304)
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598