Thương hiệu Kenli

Máy hút khói Civina CV-700A

Giá công ty: 3.180.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Máy hút khói Civina CV-700B

Giá công ty: 3.130.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Máy hút khói Civina CV-3388A- 70

Giá công ty: 5.949.000 đ
Giá KM: 4.640.000 đ

Máy hút khói Civina CV-3388C- 90

Giá công ty: 6.499.000 đ
Giá KM: 5.200.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-700A inox

Giá công ty: 3.180.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-700B

Giá công ty: 3.130.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70

Giá công ty: 5.949.000 đ
Giá KM: 4.650.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90

Giá công ty: 5.999.000 đ
Giá KM: 4.800.000 đ

Bếp gas âm Civina CV-838

Giá công ty: 4.299.000 đ
Giá KM: 3.550.000 đ

Bếp gas âm Civina CV-828

Giá công ty: 3.599.000 đ
Giá KM: 3.100.000 đ

Bếp gas âm Civina CV-818

Giá công ty: 2.999.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Bếp gas âm Civina CV-888

Giá công ty: 4.999.000 đ
Giá KM: 3.830.000 đ

Bếp điện từ Civina CV 666

Giá công ty: 12.220.000 đ
Giá KM: 9.770.000 đ

Bếp điện từ Civina CV 626

Giá công ty: 8.999.000 đ
Giá KM: 7.200.000 đ

Bếp điện từ Civina CV 686

Giá công ty: 13.999.000 đ
Giá KM: 11.200.000 đ

Bếp gas âm Kenki KL808

Giá công ty: 3.100.000 đ
Giá KM: 2.380.000 đ

Bếp gas âm Kenki KL818

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá KM: 2.280.000 đ

Bếp gas âm Kenki KL828

Giá công ty: 3.600.000 đ
Giá KM: 2.650.000 đ

Bếp ga âm kính Kenki KL838

Giá công ty: 4.300.000 đ
Giá KM: 2.750.000 đ

Bếp ga âm Kenki KL858

Giá công ty: 4.000.000 đ
Giá KM: 2.860.000 đ

Bếp ga âm Kenki KL888

Giá công ty: 4.500.000 đ
Giá KM: 3.250.000 đ
Máy hút khói Civina CV-700A
 	Máy hút khói Civina CV-700A
Máy hút khói Civina CV-700B
 	Máy hút khói Civina CV-700B
Máy hút khói Civina CV-3388A- 70
Máy hút khói Civina CV-3388A- 70
Máy hút khói Civina CV-3388C- 90
Máy hút khói Civina CV-3388C- 90
Máy hút mùi Kenli KL-700A inox
Máy hút mùi Kenli KL-700A inox
Máy hút mùi Kenli KL-700B
Máy hút mùi Kenli KL-700B
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90
Bếp gas âm Civina CV-838
Bếp gas âm Civina CV-838
Bếp gas âm Civina CV-828
 	Bếp gas âm Civina CV-828
Bếp gas âm Civina CV-818
 	Bếp gas âm Civina CV-818
Bếp gas âm Civina CV-888
Bếp gas âm Civina CV-888
Bếp điện từ Civina CV 666
 	Bếp điện từ Civina CV 666
Bếp điện từ Civina CV 626
Bếp điện từ Civina CV 626
Bếp điện từ Civina CV 686
Bếp điện từ Civina CV 686
Bếp gas âm Kenki KL808
 	Bếp gas âm Kenki KL808
Bếp gas âm Kenki KL818
 	Bếp gas âm Kenki KL818
Bếp gas âm Kenki KL828
Bếp gas âm Kenki KL828
Bếp ga âm kính Kenki KL838
 	Bếp ga âm kính Kenki KL838
Bếp ga âm Kenki KL858
 	Bếp ga âm Kenki KL858
Bếp ga âm Kenki KL888
Bếp ga âm Kenki KL888
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598