Thương hiệu Kangaroo

Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6200

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá KM: 2.280.000 đ

Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6201

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá KM: 2.440.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6100

Giá công ty: 4.350.000 đ
Giá KM: 3.480.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6101

Giá công ty: 5.350.000 đ
Giá KM: 4.280.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6102

Giá công ty: 5.890.000 đ
Giá KM: 4.717.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6103

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá KM: 5.320.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7241

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 1.160.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7742

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá KM: 2.240.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7843E

Giá công ty: 1.582.000 đ
Giá KM: 1.265.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8143

Giá công ty: 2.310.000 đ
Giá KM: 1.848.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8345

Giá công ty: 3.360.000 đ
Giá KM: 2.688.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-9143

Giá công ty: 3.640.000 đ
Giá KM: 2.912.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545L

Giá công ty: 2.240.000 đ
Giá KM: 1.792.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545R

Giá công ty: 2.240.000 đ
Giá KM: 1.792.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8246

Giá công ty: 6.200.000 đ
Giá KM: 4.960.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550R

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá KM: 5.040.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550L

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá KM: 5.040.000 đ
Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6200
 Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6200
Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6201
 Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6201
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6100
 Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6100
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6101
 Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6101
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6102
 Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6102
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6103
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6103
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7241
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7241
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7742
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7742
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7843E
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7843E
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8143
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8143
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8345
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8345
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-9143
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-9143
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545L
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545L
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545R
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545R
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8246
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8246
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550R
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550R
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550L
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550L
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598