Thương hiệu KAFF

Bếp ga âm Kaff KF-216

Giá công ty: 6.080.000 đ
Giá KM: 4.864.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF-101 II

Giá công ty: 10.340.000 đ
Giá KM: 8.270.000 đ

Bếp hồng ngoại Kaff KF-101 CC

Giá công ty: 10.340.000 đ
Giá KM: 8.270.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF-101 IC

Giá công ty: 10.340.000 đ
Giá KM: 8.270.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-701inox

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá KM: 2.785.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-702B

Giá công ty: 3.280.000 đ
Giá KM: 2.625.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-703B

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá KM: 2.865.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-70BI

Giá công ty: 4.480.000 đ
Giá KM: 3.585.000 đ

Bếp âm KAFF KF-212

Giá công ty: 4.880.000 đ
Giá KM: 3.900.000 đ

Bếp âm KAFF KF-228

Giá công ty: 5.450.000 đ
Giá KM: 4.365.000 đ

Bếp gas âm KAFF KF-218

Giá công ty: 6.230.000 đ
Giá KM: 4.985.000 đ

Bếp âm KAFF KF-312

Giá công ty: 5.120.000 đ
Giá KM: 4.095.000 đ

Bếp âm KAFF KF-321

Giá công ty: 3.970.000 đ
Giá KM: 3.170.000 đ
Bếp ga âm Kaff KF-216
Bếp ga âm Kaff KF-216
Bếp điện từ Kaff KF-101 II
Bếp điện từ Kaff KF-101 II
Bếp hồng ngoại Kaff KF-101 CC
Bếp hồng ngoại Kaff KF-101 CC
Bếp điện từ Kaff KF-101 IC
Bếp điện từ Kaff KF-101 IC
Máy hút khói KAFF KF-701inox
Máy hút khói KAFF KF-701inox
Máy hút khói KAFF KF-702B
Máy hút khói KAFF KF-702B
Máy hút khói KAFF KF-703B
Máy hút khói KAFF KF-703B
Máy hút khói KAFF KF-70BI
Máy hút khói KAFF KF-70BI
Bếp âm KAFF KF-212
 	Bếp âm KAFF KF-212
Bếp âm KAFF KF-228
Bếp âm KAFF KF-228
Bếp gas âm KAFF KF-218
Bếp gas âm KAFF KF-218
Bếp âm KAFF KF-312
Bếp âm KAFF KF-312
Bếp âm KAFF KF-321
Bếp âm KAFF KF-321
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598