Thương hiệu Gibernau

Máy hút khói khử mùi Gibernau GH602S inox

Giá công ty: 2.550.000 đ
Giá KM: 2.050.000 đ

Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702S inox

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá KM: 2.450.000 đ

Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702B

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá KM: 2.250.000 đ

Bếp ga âm Gibernau GB2G7

Giá công ty: 3.750.000 đ
Giá KM: 2.650.000 đ

Bếp ga âm Gibernau GB3G7

Giá công ty: 3.850.000 đ
Giá KM: 2.850.000 đ
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH602S inox
 	Máy hút khói khử mùi Gibernau GH602S inox
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702S inox
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702S inox
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702B
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702B
Bếp ga âm Gibernau GB2G7
Bếp ga âm Gibernau GB2G7
Bếp ga âm Gibernau GB3G7
Bếp ga âm Gibernau GB3G7
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598