Thương hiệu Faster

Lò nướng Faster FS-401IG

Giá công ty: 9.800.000 đ
Giá KM: 7.840.000 đ

Lò nướng Faster FS-101EX

Giá công ty: 14.850.000 đ
Giá KM: 11.880.000 đ

Lò nướng âm tủ Faster FS-101IG

Giá công ty: 12.350.000 đ
Giá KM: 9.880.000 đ

Bếp Tủ Faster FS-664TS

Giá công ty: 21.800.000 đ
Giá KM: 16.350.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-7741

Giá công ty: 2.050.000 đ
Giá KM: 1.742.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-8343

Giá công ty: 2.050.000 đ
Giá KM: 1.742.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-8143

Giá công ty: 2.150.000 đ
Giá KM: 1.827.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-9546

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá KM: 2.665.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-9243

Giá công ty: 3.650.000 đ
Giá KM: 2.990.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-9243DB

Giá công ty: 3.850.000 đ
Giá KM: 3.157.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-11548

Giá công ty: 4.250.000 đ
Giá KM: 3.485.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-8150HM

Giá công ty: 8.850.000 đ
Giá KM: 7.080.000 đ

Chậu rửa chén Faster FS-11650HM

Giá công ty: 10.550.000 đ
Giá KM: 8.440.000 đ

Máy hút khói âm tủ Faster FS-6002

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá KM: 2.600.000 đ

Máy hút khói âm tủ Faster FS-7002

Giá công ty: 3.350.000 đ
Giá KM: 2.680.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0460S (inox)

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá KM: 2.200.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0470S (inox)

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá KM: 2.280.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0460P (đen)

Giá công ty: 2.650.000 đ
Giá KM: 2.120.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0470P (đen)

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá KM: 2.200.000 đ

Máy hút khói Faster FS-2060S (inox)

Giá công ty: 3.450.000 đ
Giá KM: 2.760.000 đ

Máy hút khói Faster FS-2070S (inox)

Giá công ty: 3.550.000 đ
Giá KM: 2.840.000 đ

Máy hút khói Faster FS-2060P (đen)

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá KM: 2.360.000 đ

Máy hút khói Faster FS-2070P (đen)

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá KM: 2.440.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0860S (inox)

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá KM: 2.440.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0870S (inox)

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá KM: 2.600.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0860P (đen)

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá KM: 2.360.000 đ

Máy hút khói Faster FS-0870P (đen)

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá KM: 2.440.000 đ

Máy hút khói classic Faster FS- 0860BD

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá KM: 2.520.000 đ
Lò nướng Faster FS-401IG
 Lò nướng Faster FS-401IG
Lò nướng Faster FS-101EX
 Lò nướng Faster FS-101EX
Lò nướng âm tủ Faster FS-101IG
Lò nướng âm tủ Faster FS-101IG
Bếp Tủ Faster FS-664TS
Bếp Tủ Faster FS-664TS
Chậu rửa chén Faster FS-7741
 Chậu rửa chén Faster FS-7741
Chậu rửa chén Faster FS-8343
 Chậu rửa chén Faster FS-8343
Chậu rửa chén Faster FS-8143
 Chậu rửa chén Faster FS-8143
Chậu rửa chén Faster FS-9546
 Chậu rửa chén Faster FS-9546
Chậu rửa chén Faster FS-9243
 Chậu rửa chén Faster FS-9243
Chậu rửa chén Faster FS-9243DB
 Chậu rửa chén Faster FS-9243DB
Chậu rửa chén Faster FS-11548
 Chậu rửa chén Faster FS-11548
Chậu rửa chén Faster FS-8150HM
Chậu rửa chén Faster FS-8150HM
Chậu rửa chén Faster FS-11650HM
Chậu rửa chén Faster FS-11650HM
Máy hút khói âm tủ Faster FS-6002
 	Máy hút khói âm tủ Faster FS-6002
Máy hút khói âm tủ Faster FS-7002
Máy hút khói âm tủ Faster FS-7002
Máy hút khói Faster FS-0460S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0460S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0470S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0470S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0460P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0460P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0470P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0470P (đen)
Máy hút khói Faster FS-2060S (inox)
Máy hút khói Faster FS-2060S (inox)
Máy hút khói Faster FS-2070S (inox)
Máy hút khói Faster FS-2070S (inox)
Máy hút khói Faster FS-2060P (đen)
Máy hút khói Faster FS-2060P (đen)
Máy hút khói Faster FS-2070P (đen)
Máy hút khói Faster FS-2070P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0860S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0860S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0870S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0870S (inox)
Máy hút khói Faster FS-0860P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0860P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0870P (đen)
Máy hút khói Faster FS-0870P (đen)
Máy hút khói classic Faster FS- 0860BD
 	Máy hút khói classic Faster FS- 0860BD
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598