Thương hiệu Capri

Bếp điện từ Capri CR-818KT

Giá công ty: 25.880.000 đ
Giá KM: 20.700.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-816KT

Giá công ty: 25.680.000 đ
Giá KM: 20.544.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-809KT

Giá công ty: 16.280.000 đ
Giá KM: 13.024.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-808KT

Giá công ty: 15.480.000 đ
Giá KM: 10.860.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-807KT

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá KM: 7.990.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-806KT

Giá công ty: 7.980.000 đ
Giá KM: 6.384.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-810KT

Giá công ty: 18.680.000 đ
Giá KM: 14.944.000 đ

Bếp gas kết hợp từ Capri CR-821KT

Giá công ty: 12.990.000 đ
Giá KM: 9.740.000 đ

Bếp gas âm Capri CR-27KT

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá KM: 2.750.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-804 HI

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá KM: 7.490.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-805KT

Giá công ty: 10.480.000 đ
Giá KM: 7.490.000 đ

Lò nướng điện Capri CR-604D

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá KM: 11.815.000 đ

Lò nướng điện Capri CR-401I

Giá công ty: 14.880.000 đ
Giá KM: 10.416.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-439KT

Giá công ty: 36.880.000 đ
Giá KM: 25.816.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-909KT

Giá công ty: 9.680.000 đ
Giá KM: 7.260.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-908KT

Giá công ty: 8.880.000 đ
Giá KM: 6.660.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-907KT

Giá công ty: 5.880.000 đ
Giá KM: 4.400.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-801 KT

Giá công ty: 14.180.000 đ
Giá KM: 11.345.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-802 KT

Giá công ty: 13.880.000 đ
Giá KM: 11.100.000 đ

Bếp điện hồng ngoại Capri CR-803KT

Giá công ty: 14.680.000 đ
Giá KM: 11.745.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-811 KT

Giá công ty: 28.680.000 đ
Giá KM: 22.945.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-811 HI

Giá công ty: 28.880.000 đ
Giá KM: 23.100.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-812 KT

Giá công ty: 26.880.000 đ
Giá KM: 21.500.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-812 I

Giá công ty: 29.680.000 đ
Giá KM: 23.745.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-813KT

Giá công ty: 32.880.000 đ
Giá KM: 26.304.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-830T

Giá công ty: 36.880.000 đ
Giá KM: 29.500.000 đ

Bếp gas âm Capri CR-702 KT

Giá công ty: 4.580.000 đ
Giá KM: 3.618.000 đ

Bếp gas âm Capri CR-112

Giá công ty: 2.680.000 đ
Giá KM: 2.144.000 đ
Bếp điện từ Capri CR-818KT
 Bếp điện từ Capri CR-818KT
Bếp điện từ Capri CR-816KT
 Bếp điện từ Capri CR-816KT
Bếp điện từ Capri CR-809KT
 Bếp điện từ Capri CR-809KT
Bếp điện từ Capri CR-808KT
 Bếp điện từ Capri CR-808KT
Bếp điện từ Capri CR-807KT
 Bếp điện từ Capri CR-807KT
Bếp điện từ Capri CR-806KT
Bếp điện từ Capri CR-806KT
Bếp điện từ Capri CR-810KT
Bếp điện từ Capri CR-810KT
Bếp gas kết hợp từ Capri CR-821KT
 Bếp gas kết hợp từ Capri CR-821KT
Bếp gas âm Capri CR-27KT
 Bếp gas âm Capri CR-27KT
Bếp điện từ Capri CR-804 HI
 Bếp điện từ Capri CR-804 HI
Bếp điện từ Capri CR-805KT
Bếp điện từ Capri CR-805KT
Lò nướng điện Capri CR-604D
Lò nướng điện Capri CR-604D
Lò nướng điện Capri CR-401I
Lò nướng điện Capri CR-401I
Máy sấy chén Capri CR-439KT
Máy sấy chén Capri CR-439KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Bếp điện từ Capri CR-801 KT
Bếp điện từ Capri CR-801 KT
Bếp điện từ Capri CR-802 KT
Bếp điện từ Capri CR-802 KT
Bếp điện hồng ngoại Capri CR-803KT
Bếp điện hồng ngoại Capri CR-803KT
Bếp điện từ Capri CR-811 KT
Bếp điện từ Capri CR-811 KT
Bếp điện từ Capri CR-811 HI
Bếp điện từ Capri CR-811 HI
Bếp điện từ Capri CR-812 KT
Bếp điện từ Capri CR-812 KT
Bếp điện từ Capri CR-812 I
Bếp điện từ Capri CR-812 I
Bếp điện từ Capri CR-813KT
Bếp điện từ Capri CR-813KT
Bếp điện từ Capri CR-830T
Bếp điện từ Capri CR-830T
Bếp gas âm Capri CR-702 KT
 	Bếp gas âm Capri CR-702 KT
Bếp gas âm Capri CR-112
 	Bếp gas âm Capri CR-112
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598