Thương hiệu Canzy

Lò nướng âm tủ Canzy CZ11EB

Giá công ty: 19.980.000 đ
Giá KM: 13.985.000 đ

Lò nướng âm tủ Canzy CZ9DC

Giá công ty: 16.980.000 đ
Giá KM: 11.885.000 đ

Lò nướng âm tủ Canzy CZAK500

Giá công ty: 13.280.000 đ
Giá KM: 9.295.000 đ

Bếp điện từ đa điểm Canzy CZ -QD02

Giá công ty: 27.980.000 đ
Giá KM: 19.585.000 đ

Bếp điện từ đa điểmCanzy CZ -QD03

Giá công ty: 29.980.000 đ
Giá KM: 20.985.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ - QH02

Giá công ty: 22.980.000 đ
Giá KM: 16.880.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ - 720SR

Giá công ty: 19.980.000 đ
Giá KM: 13.985.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá KM: 7.480.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 400-2GB

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá KM: 7.480.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-2T

Giá công ty: 13.580.000 đ
Giá KM: 10.180.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-720 IB

Giá công ty: 16.890.000 đ
Giá KM: 11.825.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ - 3002GS

Giá công ty: 7.980.000 đ
Giá KM: 6.783.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-202 I

Giá công ty: 19.980.000 đ
Giá KM: 13.985.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-313 IH

Giá công ty: 26.890.000 đ
Giá KM: 18.823.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-ES23

Giá công ty: 14.890.000 đ
Giá KM: 11.165.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 400 - 2EB

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá KM: 7.480.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-EH12 (2 hồng ngoại)

Giá công ty: 9.980.000 đ
Giá KM: 7.480.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-2D (2 hồng ngoại)

Giá công ty: 13.280.000 đ
Giá KM: 9.960.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-620

Giá công ty: 18.900.000 đ
Giá KM: 13.230.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ- BMIX65 I

Giá công ty: 24.980.000 đ
Giá KM: 11.675.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ600 - 3GIH

Giá công ty: 21.980.000 đ
Giá KM: 17.584.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 đen

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá KM: 5.935.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 đỏ

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá KM: 5.935.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 xanh đen

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá KM: 5.935.000 đ

Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 xanh

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá KM: 5.935.000 đ
Lò nướng âm tủ Canzy CZ11EB
 Lò nướng âm tủ Canzy CZ11EB
Lò nướng âm tủ Canzy CZ9DC
 Lò nướng âm tủ Canzy CZ9DC
Lò nướng âm tủ Canzy CZAK500
Lò nướng âm tủ Canzy CZAK500
Bếp điện từ đa điểm Canzy CZ -QD02
Bếp điện từ đa điểm Canzy CZ -QD02
Bếp điện từ đa điểmCanzy CZ -QD03
 	Bếp điện từ  đa điểmCanzy CZ -QD03
Bếp điện từ Canzy CZ - QH02
Bếp điện từ Canzy CZ - QH02
Bếp điện từ Canzy CZ - 720SR
Bếp điện từ Canzy CZ - 720SR
Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB
 	Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB
Bếp điện từ Canzy CZ 400-2GB
 	Bếp điện từ Canzy CZ 400-2GB
Bếp điện từ Canzy CZ-2T
Bếp điện từ Canzy CZ-2T
Bếp điện từ Canzy CZ-720 IB
 	Bếp điện từ Canzy CZ-720 IB
Bếp điện từ Canzy CZ - 3002GS
Bếp điện từ Canzy CZ - 3002GS
Bếp điện từ Canzy CZ-202 I
Bếp điện từ Canzy CZ-202 I
Bếp điện từ Canzy CZ-313 IH
Bếp điện từ Canzy CZ-313 IH
Bếp điện từ Canzy CZ-ES23
Bếp điện từ Canzy CZ-ES23
Bếp điện từ Canzy CZ 400 - 2EB
 	Bếp điện từ Canzy CZ 400 - 2EB
Bếp điện từ Canzy CZ-EH12 (2 hồng ngoại)
Bếp điện từ Canzy CZ-EH12 (2 hồng ngoại)
Bếp điện từ Canzy CZ-2D (2 hồng ngoại)
Bếp điện từ Canzy CZ-2D (2 hồng ngoại)
Bếp điện từ Canzy CZ-620
Bếp điện từ Canzy CZ-620
Bếp điện từ Canzy CZ-323 IH 2 điện từ + 1 hồng ngoại
 	Bếp điện từ Canzy CZ-323 IH 2 điện từ + 1 hồng ngoại
Bếp điện từ Canzy CZ-3GA 1 điện từ + 2 hồng ngoại
Bếp điện từ  Canzy CZ-3GA 1 điện từ + 2 hồng ngoại
Bếp điện từ Canzy CZ- BMIX65 I
Bếp điện từ Canzy CZ- BMIX65 I
Bếp điện từ Canzy CZ600 - 3GIH
Bếp điện từ Canzy CZ600 - 3GIH
Bếp điện từ Canzy CZ-640 2 điện từ + 2 hồng ngoại
Bếp điện từ Canzy CZ-640 2 điện từ + 2 hồng ngoại
Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 đen
 	Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 đen
Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 đỏ
Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 đỏ
Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 xanh đen
 	Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 xanh đen
Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 xanh
 	Bếp ga âm kính Canzy CZ-102 xanh
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598