Thương hiệu BOSS

Chậu rửa chén inox BOSS BS-7843

Giá công ty: 1.100.000 đ
Giá KM: 770.000 đ

Chậu rửa chén inox BOSS BS-5040

Giá công ty: 780.000 đ
Giá KM: 470.000 đ

Chậu rửa chén inox BOSS BS-8245

Giá công ty: 2.100.000 đ
Giá KM: 1.260.000 đ

Chậu rửa chén inox BOSS BS-8850T

Giá công ty: 2.300.000 đ
Giá KM: 1.380.000 đ

Sen tắm inox 304 BOSS BS-206

Giá công ty: 1.700.000 đ
Giá KM: 1.100.000 đ

Sen tắm inox 304 BOSS BS-203

Giá công ty: 2.350.000 đ
Giá KM: 1.410.000 đ

Sen tắm inox 304 BOSS BS-202

Giá công ty: 2.500.000 đ
Giá KM: 1.490.000 đ

Sen tắm inox 304 BOSS BS-201

Giá công ty: 2.000.000 đ
Giá KM: 1.190.000 đ

SEN TẮM BOSS BK-214

Giá công ty: 1.300.000 đ
Giá KM: 910.000 đ

Sen tắm BOSS BK-211

Giá công ty: 2.500.000 đ
Giá KM: 1.500.000 đ

Vòi rửa chén LẠNH BOSS BS-314

Giá công ty: 620.000 đ
Giá KM: 434.000 đ

Vòi rửa chén BOSS BC-09

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 1.015.000 đ

Vòi rửa chén BOSS BC-15

Giá công ty: 1.020.000 đ
Giá KM: 714.000 đ

Vòi rửa chén BOSS BC-14

Giá công ty: 1.020.000 đ
Giá KM: 690.000 đ

Vòi rửa chén BOSS BC-04

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 942.000 đ
Chậu rửa chén inox BOSS BS-7843
Chậu rửa chén inox BOSS BS-7843
Chậu rửa chén inox BOSS BS-5040
Chậu rửa chén inox BOSS BS-5040
Chậu rửa chén inox BOSS BS-8245
Chậu rửa chén inox BOSS BS-8245
Chậu rửa chén inox BOSS BS-8850T
Chậu rửa chén inox BOSS BS-8850T
Sen tắm inox 304 BOSS BS-206
Sen tắm inox 304 BOSS BS-206
Sen tắm inox 304 BOSS BS-203
Sen tắm inox 304 BOSS BS-203
Sen tắm inox 304 BOSS BS-202
Sen tắm inox 304 BOSS BS-202
Sen tắm inox 304 BOSS BS-201
Sen tắm inox 304 BOSS BS-201
SEN TẮM BOSS BK-214
SEN TẮM BOSS BK-214
Sen tắm BOSS BK-211
Sen tắm BOSS BK-211
Vòi rửa chén LẠNH BOSS BS-314
Vòi rửa chén  LẠNH BOSS BS-314
Vòi rửa chén BOSS BC-09
Vòi rửa chén BOSS BC-09
Vòi rửa chén BOSS BC-15
	Vòi rửa chén BOSS BC-15
Vòi rửa chén BOSS BC-14
Vòi rửa chén BOSS BC-14
Vòi rửa chén BOSS BC-04
Vòi rửa chén BOSS BC-04
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598