Thương Hiệu Lexxa

Gạch men mờ vân gỗ Lexxa 60 x 60 CF 6100

Giá công ty: 155.000 đ
Giá KM: 135.000 đ

Gạch men mờ Lexxa 60 x 60 CF 6200

Giá công ty: 155.000 đ
Giá KM: 135.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 602

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 603

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 655

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 605

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 607

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 651

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch vân gỗ Lexxa 60 X 60 HF 653

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 656

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 601

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ

Gạch lát nền Lexxa HF 654

Giá công ty: 145.000 đ
Giá KM: 125.000 đ
Gạch men mờ vân gỗ Lexxa 60 x 60 CF 6100
Gạch men mờ vân gỗ Lexxa 60 x 60 CF 6100
Gạch men mờ Lexxa 60 x 60 CF 6200
Gạch men mờ Lexxa 60 x 60 CF 6200
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 602
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 602
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 603
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 603
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 655
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 655
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 605
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 605
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 607
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 607
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 651
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 651
Gạch vân gỗ Lexxa 60 X 60 HF 653
Gạch vân gỗ Lexxa 60 X 60 HF 653
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 656
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HF 656
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60 HC 601
Gạch lát nền Lexxa 60 X 60  HC 601
Gạch lát nền Lexxa HF 654
Gạch lát nền Lexxa HF 654
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598