Thương Hiệu Laska

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-3202

Giá công ty: 1.390.000 đ
Giá KM: 1.112.000 đ

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-305

Giá công ty: 950.000 đ
Giá KM: 713.000 đ

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-326

Giá công ty: 2.200.000 đ
Giá KM: 1.650.000 đ

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-303

Giá công ty: 1.500.000 đ
Giá KM: 1.125.000 đ

VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-302

Giá công ty: 1.100.000 đ
Giá KM: 825.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-106

Giá công ty: 970.000 đ
Giá KM: 728.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-103

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá KM: 900.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-123

Giá công ty: 980.000 đ
Giá KM: 735.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-129

Giá công ty: 970.000 đ
Giá KM: 728.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-104

Giá công ty: 1.040.000 đ
Giá KM: 780.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-102

Giá công ty: 990.000 đ
Giá KM: 792.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-101

Giá công ty: 1.400.000 đ
Giá KM: 1.120.000 đ

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-1204

Giá công ty: 1.990.000 đ
Giá KM: 1.492.000 đ

VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 2201

Giá công ty: 1.530.000 đ
Giá KM: 1.147.000 đ

VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 2206

Giá công ty: 2.250.000 đ
Giá KM: 1.687.000 đ

VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 229

Giá công ty: 1.580.000 đ
Giá KM: 1.185.000 đ

VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LKI-204

Giá công ty: 2.550.000 đ
Giá KM: 1.912.000 đ

VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LKI-203

Giá công ty: 2.200.000 đ
Giá KM: 1.650.000 đ

Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LK-2205

Giá công ty: 3.040.000 đ
Giá KM: 2.280.000 đ

Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LKI-202

Giá công ty: 2.300.000 đ
Giá KM: 1.725.000 đ

Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LKI-202

Giá công ty: 1.790.000 đ
Giá KM: 1.342.000 đ
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-3202
 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-3202
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-305
 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-305
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-326
 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-326
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-303
 VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-303
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-302
VÒI CHÉN NÓNG LẠNH LASKA LKI-302
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-106
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-106
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-103
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-103
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-123
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-123
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-129
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-129
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-104
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-104
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-102
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-102
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-101
 VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LKI-101
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-1204
VÒI LAVABO NÓNG LẠNH LASKA LK-1204
VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 2201
 VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 2201
VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 2206
 VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 2206
VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 229
 VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LK- 229
VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LKI-204
 VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LKI-204
VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH LASKA LKI-203
VÒI SEN TẮM NÓNG LẠNH  LASKA LKI-203
Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LK-2205
 Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LK-2205
Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LKI-202
 Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LKI-202
Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA LKI-202
Vòi sen tắm nóng lạnh LASKA  LKI-202
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598