Máy sấy chén Capri

Máy sấy chén Capri CR-439KT

Giá công ty: 36.880.000 đ
Giá KM: 25.816.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-909KT

Giá công ty: 9.680.000 đ
Giá KM: 7.260.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-908KT

Giá công ty: 8.880.000 đ
Giá KM: 6.660.000 đ

Máy sấy chén Capri CR-907KT

Giá công ty: 5.880.000 đ
Giá KM: 4.400.000 đ
Máy sấy chén Capri CR-439KT
Máy sấy chén Capri CR-439KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-909KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-908KT
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Máy sấy chén Capri CR-907KT
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598