Máy hút mùi Taka

Máy hút khói Taka TK-0270S

Giá công ty: 3.080.000 đ
Giá KM: 2.350.000 đ

Máy hút khói Taka TK-0270B

Giá công ty: 2.980.000 đ
Giá KM: 2.170.000 đ

Máy hút khói Taka TK-260S

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá KM: 2.250.000 đ

Máy hút khói Taka TK-270S

Giá công ty: 3.080.000 đ
Giá KM: 2.350.000 đ

Máy hút khói Taka TK-260B

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá KM: 2.050.000 đ

Máy hút khói Taka TK-270B

Giá công ty: 2.980.000 đ
Giá KM: 2.170.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1370EB

Giá công ty: 2.600.000 đ
Giá KM: 1.850.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1370ES

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá KM: 1.980.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1370I

Giá công ty: 3.800.000 đ
Giá KM: 2.950.000 đ

Máy hút khói Taka TK190EC

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá KM: 8.380.000 đ

Máy hút khói Taka TK1317E

Giá công ty: 4.800.000 đ
Giá KM: 3.100.000 đ

Máy hút khói Taka TK1319E

Giá công ty: 4.900.000 đ
Giá KM: 3.170.000 đ

Máy hút khói Taka TK170I

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá KM: 4.300.000 đ

Máy hút khói Taka TK190I

Giá công ty: 6.750.000 đ
Giá KM: 4.380.000 đ

Máy hút khói Taka TK170EI

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá KM: 4.300.000 đ

Máy hút khói Taka TK190EI

Giá công ty: 6.750.000 đ
Giá KM: 4.370.000 đ

Máy hút khói Taka TK170E

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá KM: 3.770.000 đ

Máy hút khói Taka TK190E

Giá công ty: 5.980.000 đ
Giá KM: 3.880.000 đ

Máy hút khói Taka TK1270M

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá KM: 4.070.000 đ

Máy hút khói Taka TK1290M

Giá công ty: 6.500.000 đ
Giá KM: 4.200.000 đ

Máy hút khói Taka TK-1317I

Giá công ty: 4.950.000 đ
Giá KM: 3.210.000 đ

Máy hút khói Taka TK1319I

Giá công ty: 5.050.000 đ
Giá KM: 3.280.000 đ

Máy hút khói Taka TK190P

Giá công ty: 7.200.000 đ
Giá KM: 4.650.000 đ

Máy hút khói Taka TK1290LX

Giá công ty: 14.800.000 đ
Giá KM: 9.600.000 đ
Máy hút khói Taka TK-0270S
 	Máy hút khói Taka TK-0270S
Máy hút khói Taka TK-0270B
 	Máy hút khói Taka TK-0270B
Máy hút khói Taka TK-260S
 	Máy hút khói Taka TK-260S
Máy hút khói Taka TK-270S
 	Máy hút khói Taka TK-270S
Máy hút khói Taka TK-260B
 	Máy hút khói Taka TK-260B
Máy hút khói Taka TK-270B
Máy hút khói Taka TK-270B
Máy hút khói Taka TK-1370EB
Máy hút khói Taka TK-1370EB
Máy hút khói Taka TK-1370ES
 	Máy hút khói Taka TK-1370ES
Máy hút khói Taka TK-1370I
 	Máy hút khói Taka TK-1370I
Máy hút khói Taka TK-270W2
Máy hút khói Taka TK-270W2
Máy hút khói Taka TK-270W1 ( vân gỗ )
 	Máy hút khói Taka TK-270W1 ( vân gỗ )
Máy hút khói Taka TK190EC
Máy hút khói Taka TK190EC
Máy hút khói Taka TK1317E
 	Máy hút khói Taka TK1317E
Máy hút khói Taka TK1319E
 	Máy hút khói Taka TK1319E
Máy hút khói Taka TK170I
 	Máy hút khói Taka TK170I
Máy hút khói Taka TK190I
 	Máy hút khói Taka TK190I
Máy hút khói Taka TK170EI
Máy hút khói Taka TK170EI
Máy hút khói Taka TK190EI
Máy hút khói Taka TK190EI
Máy hút khói Taka TK170E
 	Máy hút khói Taka TK170E
Máy hút khói Taka TK190E
Máy hút khói Taka TK190E
Máy hút khói Taka TK1270M
 	Máy hút khói Taka TK1270M
Máy hút khói Taka TK1290M
 	Máy hút khói Taka TK1290M
Máy hút khói Taka TK-1317I
 	Máy hút khói Taka TK-1317I
Máy hút khói Taka TK1319I
Máy hút khói Taka TK1319I
Máy hút khói Taka TK170M treo độc lập
Máy hút khói Taka TK170M treo độc lập
Máy hút khói Taka TK190P
 	Máy hút khói Taka TK190P
Máy hút khói Taka TK1290LX
Máy hút khói Taka TK1290LX
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598