Máy hút khử mùi Civina

Máy hút khói Civina CV-700A

Giá công ty: 3.180.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Máy hút khói Civina CV-700B

Giá công ty: 3.130.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Máy hút khói Civina CV-3388A- 70

Giá công ty: 5.949.000 đ
Giá KM: 4.640.000 đ

Máy hút khói Civina CV-3388C- 90

Giá công ty: 6.499.000 đ
Giá KM: 5.200.000 đ
Máy hút khói Civina CV-700A
 	Máy hút khói Civina CV-700A
Máy hút khói Civina CV-700B
 	Máy hút khói Civina CV-700B
Máy hút khói Civina CV-3388A- 70
Máy hút khói Civina CV-3388A- 70
Máy hút khói Civina CV-3388C- 90
Máy hút khói Civina CV-3388C- 90
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598