Máy hút khói khử mùi Capri

Máy hút khói Capri CR-607H

Giá công ty: 5.480.000 đ
Giá KM: 4.385.000 đ

Máy hút khói Capri CR-609H

Giá công ty: 5.680.000 đ
Giá KM: 4.545.000 đ

Máy hút khói Capri CR-700 H

Giá công ty: 6.680.000 đ
Giá KM: 5.345.000 đ

Máy hút khói Capri CR-900H

Giá công ty: 7.180.000 đ
Giá KM: 5.745.000 đ

Máy hút khói Capri CR-750 DL

Giá công ty: 6.880.000 đ
Giá KM: 5.500.000 đ

Máy hút khói Capri CR-900 DL

Giá công ty: 7.280.000 đ
Giá KM: 5.825.000 đ

Máy hút khói Capri CR-789H

Giá công ty: 8.480.000 đ
Giá KM: 6.785.000 đ

Máy hút khói Capri CR-980H

Giá công ty: 8.680.000 đ
Giá KM: 6.945.000 đ

Máy hút khói Capri CR-139H

Giá công ty: 12.880.000 đ
Giá KM: 10.300.000 đ

Máy hút khói Capri CR-179H

Giá công ty: 14.580.000 đ
Giá KM: 11.660.000 đ

Máy hút khói Capri CR-979H

Giá công ty: 15.980.000 đ
Giá KM: 12.785.000 đ

Máy hút khói Capri CR-989H

Giá công ty: 18.880.000 đ
Giá KM: 15.100.000 đ

Máy hút khói Capri CR-999H

Giá công ty: 26.880.000 đ
Giá KM: 21.500.000 đ
Máy hút khói Capri CR-607H
Máy hút khói Capri CR-607H
Máy hút khói Capri CR-609H
Máy hút khói Capri CR-609H
Máy hút khói Capri CR-700 H
Máy hút khói Capri CR-700 H
Máy hút khói Capri CR-900H
Máy hút khói Capri CR-900H
Máy hút khói Capri CR-750 DL
Máy hút khói Capri CR-750 DL
Máy hút khói Capri CR-900 DL
Máy hút khói Capri CR-900 DL
Máy hút khói Capri CR-789H
Máy hút khói Capri CR-789H
Máy hút khói Capri CR-980H
Máy hút khói Capri CR-980H
Máy hút khói Capri CR-139H
Máy hút khói Capri CR-139H
Máy hút khói Capri CR-179H
Máy hút khói Capri CR-179H
Máy hút khói Capri CR-979H
Máy hút khói Capri CR-979H
Máy hút khói Capri CR-989H
Máy hút khói Capri CR-989H
Máy hút khói Capri CR-999H
Máy hút khói Capri CR-999H
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598