Máy hút khói Kenli

Máy hút mùi Kenli KL-700A inox

Giá công ty: 3.180.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-700B

Giá công ty: 3.130.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70

Giá công ty: 5.949.000 đ
Giá KM: 4.650.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90

Giá công ty: 5.999.000 đ
Giá KM: 4.800.000 đ
Máy hút mùi Kenli KL-700A inox
Máy hút mùi Kenli KL-700A inox
Máy hút mùi Kenli KL-700B
Máy hút mùi Kenli KL-700B
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598