Máy hút Capri Classic

Máy hút khói Capri CR-170I

Giá công ty: 3.680.000 đ
Giá KM: 2.945.000 đ

Máy hút khói Capri CR-170B

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá KM: 2.785.000 đ

Máy hút khói Capri CR-60 I

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá KM: 2.785.000 đ

Máy hút khói Capri CR-70 I

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá KM: 2.865.000 đ

Máy hút khói Capri CR-260 I

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá KM: 2.865.000 đ

Máy hút khói Capri CR-270 I

Giá công ty: 3.680.000 đ
Giá KM: 2.945.000 đ

Máy hút khói Capri CR-60B

Giá công ty: 3.280.000 đ
Giá KM: 2.625.000 đ

Máy hút khói Capri CR-70B

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá KM: 2.785.000 đ

Máy hút khói Capri CR-601BC

Giá công ty: 2.680.000 đ
Giá KM: 2.145.000 đ

Máy hút khói Capri CR-602H

Giá công ty: 3.780.000 đ
Giá KM: 3.025.000 đ

Máy hút khói âm tủ Capri CR-702H

Giá công ty: 3.980.000 đ
Giá KM: 3.185.000 đ
Máy hút khói Capri CR-170I
Máy hút khói Capri CR-170I
Máy hút khói Capri CR-170B
Máy hút khói Capri CR-170B
Máy hút khói Capri CR-60 I
Máy hút khói Capri CR-60 I
Máy hút khói Capri CR-70 I
Máy hút khói Capri CR-70 I
Máy hút khói Capri CR-260 I
Máy hút khói Capri CR-260 I
Máy hút khói Capri CR-270 I
Máy hút khói Capri CR-270 I
Máy hút khói Capri CR-60B
Máy hút khói Capri CR-60B
Máy hút khói Capri CR-70B
Máy hút khói Capri CR-70B
Máy hút khói Capri CR-601BC
Máy hút khói Capri CR-601BC
Máy hút khói Capri CR-602H
Máy hút khói Capri CR-602H
Máy hút khói âm tủ Capri CR-702H
Máy hút khói âm tủ Capri CR-702H
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598