Lò nướng Canzy

Lò nướng âm tủ Canzy CZ11EB

Giá công ty: 19.980.000 đ
Giá KM: 13.985.000 đ

Lò nướng âm tủ Canzy CZ9DC

Giá công ty: 16.980.000 đ
Giá KM: 11.885.000 đ

Lò nướng âm tủ Canzy CZAK500

Giá công ty: 13.280.000 đ
Giá KM: 9.295.000 đ
Lò nướng âm tủ Canzy CZ11EB
 Lò nướng âm tủ Canzy CZ11EB
Lò nướng âm tủ Canzy CZ9DC
 Lò nướng âm tủ Canzy CZ9DC
Lò nướng âm tủ Canzy CZAK500
Lò nướng âm tủ Canzy CZAK500
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598