Chậu rửa chén Kangaroo

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7241

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá KM: 1.160.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7742

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá KM: 2.240.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7843E

Giá công ty: 1.582.000 đ
Giá KM: 1.265.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8143

Giá công ty: 2.310.000 đ
Giá KM: 1.848.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8345

Giá công ty: 3.360.000 đ
Giá KM: 2.688.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-9143

Giá công ty: 3.640.000 đ
Giá KM: 2.912.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545L

Giá công ty: 2.240.000 đ
Giá KM: 1.792.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545R

Giá công ty: 2.240.000 đ
Giá KM: 1.792.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8246

Giá công ty: 6.200.000 đ
Giá KM: 4.960.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550R

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá KM: 5.040.000 đ

Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550L

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá KM: 5.040.000 đ
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7241
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7241
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7742
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7742
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7843E
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-7843E
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8143
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8143
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8345
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8345
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-9143
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-9143
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545L
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545L
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545R
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10545R
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8246
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-8246
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550R
 Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550R
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550L
Chậu rửa chén inox Kangaroo KG-10550L
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598