Bếp ga âm kính Elextra

Bếp ga âm Elextra EG-7202

Giá công ty: 4.450.000 đ
Giá KM: 4.000.000 đ

Bếp ga âm Elextra EG-9202

Giá công ty: 5.750.000 đ
Giá KM: 5.175.000 đ

Bếp ga âm kính Elextra EG-9202A

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá KM: 5.445.000 đ

Bếp ga âm kính Elextra EG-9203

Giá công ty: 6.200.000 đ
Giá KM: 5.580.000 đ

Bếp ga âm kính Elextra EG-3A

Giá công ty: 4.100.000 đ
Giá KM: 3.690.000 đ

Bếp ga âm Elextra EG-7203

Giá công ty: 4.900.000 đ
Giá KM: 4.410.000 đ

Bếp ga âm Elextra EG-701

Giá công ty: 6.100.000 đ
Giá KM: 5.490.000 đ

Bếp ga âm Elextra EG-04A ( 4 bếp)

Giá công ty: 4.400.000 đ
Giá KM: 3.960.000 đ
Bếp ga âm Elextra EG-7202
Bếp ga âm Elextra EG-7202
Bếp ga âm Elextra EG-9202
Bếp ga âm Elextra EG-9202
Bếp ga âm kính Elextra EG-9202A
Bếp ga âm kính Elextra EG-9202A
Bếp ga âm kính Elextra EG-9203
Bếp ga âm kính Elextra EG-9203
Bếp ga âm kính Elextra EG-3A
 	Bếp ga âm kính Elextra EG-3A
Bếp ga âm Elextra EG-7203
Bếp ga âm Elextra EG-7203
Bếp ga âm Elextra EG-701
Bếp ga âm Elextra EG-701
Bếp ga âm Elextra EG-04A ( 4 bếp)
Bếp ga âm Elextra EG-04A ( 4 bếp)
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598