Bếp điện từ Prima

Bếp điện từ Prima PH-73IC

Giá công ty: 9.043.000 đ
Giá KM: 7.230.000 đ

Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC

Giá công ty: 8.825.000 đ
Giá KM: 7.050.000 đ
Bếp điện từ Prima PH-73IC
 Bếp điện từ Prima PH-73IC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Bếp hồng ngoại Prima PH-73CC
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598