Máy hút khói khử mùi

Máy hút khói Sunhouse SHB6629-70C

Giá công ty: 6.000.000 đ
Giá KM: 4.550.000 đ

Máy hút khói Sunhouse SHB6629-90C

Giá công ty: 6.500.000 đ
Giá KM: 4.850.000 đ

Máy hút khói Apex APB6601-70C

Giá công ty: 5.850.000 đ
Giá KM: 4.350.000 đ

Máy hút khói Apex APB6601-90C

Giá công ty: 6.350.000 đ
Giá KM: 4.530.000 đ

Máy hút khói khử mùi Gibernau GH602S inox

Giá công ty: 2.550.000 đ
Giá KM: 2.050.000 đ

Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702S inox

Giá công ty: 3.150.000 đ
Giá KM: 2.450.000 đ

Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702B

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá KM: 2.250.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-352(600)

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá KM: 2.520.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-352(700)

Giá công ty: 3.000.000 đ
Giá KM: 2.700.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-352(900)

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá KM: 2.925.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-2605 inox

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá KM: 2.475.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-2705 inox

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá KM: 2.880.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-2705B

Giá công ty: 2.900.000 đ
Giá KM: 2.610.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-2007 inox

Giá công ty: 3.400.000 đ
Giá KM: 3.060.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-362 ( 700 inox)

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá KM: 2.880.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-362 ( Màu đen )

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá KM: 2.750.000 đ

Máy hút khói âm tủ Elextra EH-202(600)

Giá công ty: 2.900.000 đ
Giá KM: 2.610.000 đ

Máy hút khói âm tủ Elextra EH-202(700)

Giá công ty: 3.300.000 đ
Giá KM: 2.970.000 đ

Máy hút khói âm tủ Elextra EH-214 (600)

Giá công ty: 3.100.000 đ
Giá KM: 2.790.000 đ

Máy hút khói âm tủ Elextra EH-214 (700)

Giá công ty: 3.400.000 đ
Giá KM: 3.060.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-08(700)

Giá công ty: 8.200.000 đ
Giá KM: 7.380.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-08(900)

Giá công ty: 8.850.000 đ
Giá KM: 7.965.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-07(900)

Giá công ty: 8.700.000 đ
Giá KM: 7.830.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-9705(700)

Giá công ty: 7.850.000 đ
Giá KM: 7.065.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-9905(900)

Giá công ty: 8.750.000 đ
Giá KM: 7.875.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-06(900)

Giá công ty: 8.200.000 đ
Giá KM: 7.380.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-198 (700)

Giá công ty: 6.600.000 đ
Giá KM: 5.940.000 đ

Máy hút khói Elextra EH-198 (900)

Giá công ty: 6.900.000 đ
Giá KM: 6.210.000 đ
Máy hút khói Sunhouse SHB6629-70C
 	Máy hút khói Sunhouse SHB6629-70C
Máy hút khói Sunhouse SHB6629-90C
Máy hút khói Sunhouse SHB6629-90C
Máy hút khói Apex APB6601-70C
Máy hút khói Apex APB6601-70C
Máy hút khói Apex APB6601-90C
Máy hút khói Apex APB6601-90C
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH602S inox
 	Máy hút khói khử mùi Gibernau GH602S inox
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702S inox
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702S inox
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702B
Máy hút khói khử mùi Gibernau GH702B
Máy hút khói Elextra EH-352(600)
Máy hút khói Elextra EH-352(600)
Máy hút khói Elextra EH-352(700)
Máy hút khói Elextra EH-352(700)
Máy hút khói Elextra EH-352(900)
Máy hút khói Elextra EH-352(900)
Máy hút khói Elextra EH-2605 inox
Máy hút khói Elextra EH-2605 inox
Máy hút khói Elextra EH-2705 inox
Máy hút khói Elextra EH-2705 inox
Máy hút khói Elextra EH-2705B
Máy hút khói Elextra EH-2705B
Máy hút khói Elextra EH-2007 inox
Máy hút khói Elextra EH-2007 inox
Máy hút khói Elextra EH-362 ( 700 inox)
Máy hút khói Elextra EH-362 ( 700 inox)
Máy hút khói Elextra EH-362 ( Màu đen )
Máy hút khói Elextra EH-362 ( Màu đen )
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-202(600)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-202(600)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-202(700)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-202(700)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-214 (600)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-214 (600)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-214 (700)
Máy hút khói âm tủ Elextra EH-214 (700)
Máy hút khói Elextra EH-08(700)
Máy hút khói Elextra EH-08(700)
Máy hút khói Elextra EH-08(900)
 	Máy hút khói Elextra EH-08(900)
Máy hút khói Elextra EH-07(900)
Máy hút khói Elextra EH-07(900)
Máy hút khói Elextra EH-9705(700)
 	Máy hút khói Elextra EH-9705(700)
Máy hút khói Elextra EH-9905(900)
 	Máy hút khói Elextra EH-9905(900)
Máy hút khói Elextra EH-06(900)
Máy hút khói Elextra EH-06(900)
Máy hút khói Elextra EH-198 (700)
Máy hút khói Elextra EH-198 (700)
Máy hút khói Elextra EH-198 (900)
Máy hút khói Elextra EH-198 (900)
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598