Máy hút khói khử mùi

Máy hút khói Civina CV-700A

Giá công ty: 3.180.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Máy hút khói Civina CV-700B

Giá công ty: 3.130.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Máy hút khói Civina CV-3388A- 70

Giá công ty: 5.949.000 đ
Giá KM: 4.640.000 đ

Máy hút khói Civina CV-3388C- 90

Giá công ty: 6.499.000 đ
Giá KM: 5.200.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-700A inox

Giá công ty: 3.180.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-700B

Giá công ty: 3.130.000 đ
Giá KM: 2.500.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70

Giá công ty: 5.949.000 đ
Giá KM: 4.650.000 đ

Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90

Giá công ty: 5.999.000 đ
Giá KM: 4.800.000 đ

Máy hút khói Torino FS303-60BL

Giá công ty: 4.550.000 đ
Giá KM: 3.860.000 đ

Máy hút khói Torino FS303-70BL

Giá công ty: 5.080.000 đ
Giá KM: 4.315.000 đ

Máy hút khói Torino FS303-90BL

Giá công ty: 5.510.000 đ
Giá KM: 4.680.000 đ

Máy hút khói Torino FS303-60IX

Giá công ty: 4.770.000 đ
Giá KM: 4.050.000 đ

Máy hút khói Torino FS303-70IX

Giá công ty: 5.200.000 đ
Giá KM: 4.420.000 đ

Máy hút khói Torino FS303-90IX

Giá công ty: 5.730.000 đ
Giá KM: 4.870.000 đ

Máy hút khói Torino Tiglass

Giá công ty: 12.500.000 đ
Giá KM: 10.620.000 đ

Máy hút khói Torino Pisa

Giá công ty: 18.500.000 đ
Giá KM: 15.720.000 đ

Máy hút khói Torino Igloong

Giá công ty: 13.000.000 đ
Giá KM: 11.050.000 đ

Máy hút khói Torino Santiago 70IX

Giá công ty: 7.120.000 đ
Giá KM: 6.050.000 đ

Máy hút khói Torino Santiago 90IX

Giá công ty: 7.670.000 đ
Giá KM: 6.510.000 đ

Máy hút khói Rinnai RHS 206GC

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá KM: 2.810.000 đ

Máy hút khói Rinnai RHS 207GC

Giá công ty: 3.420.000 đ
Giá KM: 3.000.000 đ

Máy hút khói Rinnai RIH 6 RCG

Giá công ty: 3.770.000 đ
Giá KM: 3.310.000 đ

Máy hút khói Rinnai RIH 7 RCG

Giá công ty: 3.900.000 đ
Giá KM: 3.430.000 đ

Máy hút khói Rinnai RIH 9 RCG

Giá công ty: 4.140.000 đ
Giá KM: 3.640.000 đ

Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim(Hood-BW)

Giá công ty: 2.840.000 đ
Giá KM: 2.490.000 đ

Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim(Hood-LG)

Giá công ty: 2.840.000 đ
Giá KM: 2.490.000 đ

Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim (Hood-DG)

Giá công ty: 2.840.000 đ
Giá KM: 2.490.000 đ
Máy hút khói Elica SWEETIVORYF85
Máy hút khói Elica SWEETIVORYF85
Máy hút khói Civina CV-700A
 	Máy hút khói Civina CV-700A
Máy hút khói Civina CV-700B
 	Máy hút khói Civina CV-700B
Máy hút khói Civina CV-3388A- 70
Máy hút khói Civina CV-3388A- 70
Máy hút khói Civina CV-3388C- 90
Máy hút khói Civina CV-3388C- 90
Máy hút mùi Kenli KL-700A inox
Máy hút mùi Kenli KL-700A inox
Máy hút mùi Kenli KL-700B
Máy hút mùi Kenli KL-700B
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 70
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90
Máy hút mùi Kenli KL-3388C- 90
Máy hút khói Torino FS303-60BL
 	Máy hút khói Torino FS303-60BL
Máy hút khói Torino FS303-70BL
 	Máy hút khói Torino FS303-70BL
Máy hút khói Torino FS303-90BL
 	Máy hút khói Torino FS303-90BL
Máy hút khói Torino FS303-60IX
Máy hút khói Torino FS303-60IX
Máy hút khói Torino FS303-70IX
 	Máy hút khói Torino FS303-70IX
Máy hút khói Torino FS303-90IX
 	Máy hút khói Torino FS303-90IX
Máy hút khói Torino Tiglass
 	Máy hút khói Torino Tiglass
Máy hút khói Torino Pisa
 	Máy hút khói Torino Pisa
Máy hút khói Torino Igloong
Máy hút khói Torino Igloong
Máy hút khói Torino Santiago 70IX
 	Máy hút khói Torino Santiago 70IX
Máy hút khói Torino Santiago 90IX
Máy hút khói Torino Santiago 90IX
Máy hút khói Rinnai RHS 206GC
 	Máy hút khói Rinnai RHS 206GC
Máy hút khói Rinnai RHS 207GC
 	Máy hút khói Rinnai RHS 207GC
Máy hút khói Rinnai RIH 6 RCG
Máy hút khói Rinnai RIH 6 RCG
Máy hút khói Rinnai RIH 7 RCG
Máy hút khói Rinnai RIH 7 RCG
Máy hút khói Rinnai RIH 9 RCG
Máy hút khói Rinnai RIH 9 RCG
Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim(Hood-BW)
 	Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim(Hood-BW)
Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim(Hood-LG)
Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim(Hood-LG)
Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim (Hood-DG)
Máy hút khói Rinnai RVH 7 Slim (Hood-DG)
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598