Máy hút khói KAFF

Máy hút khói KAFF KF-701inox

Giá công ty: 3.480.000 đ
Giá KM: 2.785.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-702B

Giá công ty: 3.280.000 đ
Giá KM: 2.625.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-703B

Giá công ty: 3.580.000 đ
Giá KM: 2.865.000 đ

Máy hút khói KAFF KF-70BI

Giá công ty: 4.480.000 đ
Giá KM: 3.585.000 đ
Máy hút khói KAFF KF-701inox
Máy hút khói KAFF KF-701inox
Máy hút khói KAFF KF-702B
Máy hút khói KAFF KF-702B
Máy hút khói KAFF KF-703B
Máy hút khói KAFF KF-703B
Máy hút khói KAFF KF-70BI
Máy hút khói KAFF KF-70BI
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598