Máy hút khói Apex

Máy hút khói Apex APB6680-70C

Giá công ty: 8.900.000 đ
Giá KM: 6.230.000 đ

Máy hút khói Apex APB6680-90C

Giá công ty: 9.400.000 đ
Giá KM: 6.580.000 đ

Máy hút khói Apex APB6681-90C

Giá công ty: 9.580.000 đ
Giá KM: 6.706.000 đ

Máy hút khói Apex APB6601-70C

Giá công ty: 5.850.000 đ
Giá KM: 4.350.000 đ

Máy hút khói Apex APB6601-90C

Giá công ty: 6.350.000 đ
Giá KM: 4.530.000 đ
Máy hút khói Apex APB6680-70C
 Máy hút khói Apex APB6680-70C
Máy hút khói Apex APB6680-90C
 Máy hút khói Apex APB6680-90C
Máy hút khói Apex APB6681-90C
Máy hút khói Apex APB6681-90C
Máy hút khói Apex APB6601-70C
Máy hút khói Apex APB6601-70C
Máy hút khói Apex APB6601-90C
Máy hút khói Apex APB6601-90C
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598