Máy hút khói Sakura

Máy hút mùi Sakura SD-2883B

Giá công ty: 4.700.000 đ
Giá KM: 3.995.000 đ

Máy hút khói Sakura SD-281T

Giá công ty: 4.150.000 đ
Giá KM: 3.527.000 đ

Máy hút mùi Sakura M-2000/36

Giá công ty: 13.200.000 đ
Giá KM: 11.200.000 đ
Máy hút mùi Sakura SD-2883B
Máy hút mùi Sakura SD-2883B
Máy hút khói Sakura SD-281T
Máy hút khói Sakura SD-281T
Máy hút mùi Sakura M-2000/36
Máy hút mùi Sakura M-2000/36
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598