Máy hút khói Kiwa

Máy hút mùi RH-777BE

Giá công ty: 2.550.000 đ
Giá KM: 2.295.000 đ

Máy hút khói Kiwa RH-999BU

Giá công ty: 3.550.000 đ
Giá KM: 3.020.000 đ

Máy hút khói Kiwa RH-905G

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá KM: 5.652.000 đ

Máy hút khói Kiwa RH-905HI

Giá công ty: 14.500.000 đ
Giá KM: 12.325.000 đ
Máy hút mùi RH-777BE
Máy hút mùi RH-777BE
Máy hút khói Kiwa RH-999BU
Máy hút khói Kiwa RH-999BU
Máy hút khói Kiwa RH-905G
Máy hút khói Kiwa RH-905G
Máy hút khói Kiwa RH-905HI
Máy hút khói Kiwa RH-905HI
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598