Lò Nướng Faster

Lò nướng Faster FS-401IG

Giá công ty: 9.800.000 đ
Giá KM: 7.840.000 đ

Lò nướng Faster FS-101EX

Giá công ty: 14.850.000 đ
Giá KM: 11.880.000 đ

Lò nướng âm tủ Faster FS-101IG

Giá công ty: 12.350.000 đ
Giá KM: 9.880.000 đ

Bếp Tủ Faster FS-664TS

Giá công ty: 21.800.000 đ
Giá KM: 16.350.000 đ
Lò nướng Faster FS-401IG
 Lò nướng Faster FS-401IG
Lò nướng Faster FS-101EX
 Lò nướng Faster FS-101EX
Lò nướng âm tủ Faster FS-101IG
Lò nướng âm tủ Faster FS-101IG
Bếp Tủ Faster FS-664TS
Bếp Tủ Faster FS-664TS
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598