Chậu rửa chén inox dập liền khối Đại thành

Chậu rửa chén Đại thành ĐT 80 (SUS 304 )

Giá công ty: 2.750.000 đ
Giá KM: 1.925.000 đ

Chậu rửa chén Đại thành ĐT 81 (SUS 304 )

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá KM: 1.995.000 đ

Chậu rửa chén Đại thành ĐT 82 (SUS 304 )

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá KM: 1.890.000 đ

Chậu rửa chén Đại thành ĐT 83 (SUS 304 )

Giá công ty: 2.650.000 đ
Giá KM: 1.855.000 đ

Chậu rửa chén Đại thành ĐT 84 (SUS 304 )

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá KM: 2.065.000 đ

Chậu rửa chén Đại thành ĐT 85 (SUS 304 )

Giá công ty: 3.650.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ

Chậu rửa chén bán thủ công Đại thành ĐT 90

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá KM: 2.760.000 đ
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 80 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 80 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 81 (SUS 304 )
 	Chậu rửa chén Đại thành ĐT 81 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 82 (SUS 304 )
 	Chậu rửa chén Đại thành ĐT 82 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 83 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 83 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 84 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 84 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 85 (SUS 304 )
Chậu rửa chén Đại thành ĐT 85 (SUS 304 )
Chậu rửa chén bán thủ công Đại thành ĐT 90
Chậu rửa chén bán thủ công Đại thành ĐT 90
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598