Bàn cầu Kangaroo

Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6200

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá KM: 2.280.000 đ

Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6201

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá KM: 2.440.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6100

Giá công ty: 4.350.000 đ
Giá KM: 3.480.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6101

Giá công ty: 5.350.000 đ
Giá KM: 4.280.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6102

Giá công ty: 5.890.000 đ
Giá KM: 4.717.000 đ

Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6103

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá KM: 5.320.000 đ
Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6200
 Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6200
Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6201
 Bàn cầu 2 khối Kangaroo KG6201
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6100
 Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6100
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6101
 Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6101
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6102
 Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6102
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6103
Bàn cầu 1 khối Kangaroo KG6103
Hotline
028 667 98456
028 667 98457
Sài Gòn
HOTLINE Long : 0963 642 628  
Sài Gòn
HOTLINE Trang : 0778607598